Blocks


HeightTimestamp (utc)AgeMinerTransactionsAverage FeeSize (bytes)
79,8172021-06-19 13:43:4211 months, 2 daysrplant40.00000655RTM2,942
79,8162021-06-19 13:39:0811 months, 2 dayssuprnova10337
79,8152021-06-19 13:38:0211 months, 2 dayssuprnova10337
79,8142021-06-19 13:37:5711 months, 2 dayssuprnova30.0000065RTM2,239
79,8132021-06-19 13:32:4911 months, 2 daysrplant20.00000481RTM1,323
79,8122021-06-19 13:30:3811 months, 2 daysrplant30.00001882RTM5,312
79,8112021-06-19 13:28:3311 months, 2 dayssuprnova40.00002424RTM8,849
79,8102021-06-19 13:25:1911 months, 2 daysrplant30.00000437RTM2,005
79,8092021-06-19 13:22:2711 months, 2 daysrplant20.0000055RTM1,458
79,8082021-06-19 13:22:0311 months, 2 dayssuprnova20.00000267RTM857
79,8072021-06-19 13:21:2511 months, 2 daysrplant10383
79,8062021-06-19 13:20:2611 months, 2 daysrplant70.0000121RTM8,362
79,8052021-06-19 13:08:5911 months, 2 daysrplant20.00001917RTM3,623
79,8042021-06-19 13:08:0511 months, 2 dayssuprnova10337
79,8032021-06-19 13:07:5111 months, 2 daysrplant40.00000472RTM2,236
79,8022021-06-19 13:04:3411 months, 2 daysrplant10383
79,8012021-06-19 13:04:2311 months, 2 dayssuprnova10337
79,8002021-06-19 13:04:1711 months, 2 daysrplant10383
79,7992021-06-19 13:04:0111 months, 2 dayssuprnova180.00000232RTM4,409
79,7982021-06-19 13:01:4011 months, 2 daysrplant10383