Blocks


HeightTimestamp (utc)AgeMinerTransactionsAverage FeeSize (bytes)
28,7702021-04-08 04:38:431 year, 2 months, 24 dayssuprnova20.00000614RTM1,547
28,7692021-04-08 04:37:371 year, 2 months, 24 daysrplant20.0000019RTM754
28,7682021-04-08 04:35:021 year, 2 months, 24 daysMining Madness20.00000207RTM735
28,7672021-04-08 04:33:351 year, 2 months, 24 daysrplant30.00004787RTM14,529
28,7662021-04-08 04:32:051 year, 2 months, 24 daysrplant10382
28,7652021-04-08 04:31:581 year, 2 months, 24 daysrplant20.00000442RTM1,254
28,7642021-04-08 04:29:001 year, 2 months, 24 daysrplant10382
28,7632021-04-08 04:27:281 year, 2 months, 24 daysrplant10382
28,7622021-04-08 04:25:251 year, 2 months, 24 daysrplant10382
28,7612021-04-08 04:25:121 year, 2 months, 24 dayssuprnova10336
28,7602021-04-08 04:23:001 year, 2 months, 24 daysrplant10382
28,7592021-04-08 04:22:461 year, 2 months, 24 daysrplant10382
28,7582021-04-08 04:22:241 year, 2 months, 24 daysrplant10382
28,7572021-04-08 04:22:101 year, 2 months, 24 dayssuprnova40.00000313RTM1,568
28,7562021-04-08 04:21:191 year, 2 months, 24 dayssuprnova10336
28,7552021-04-08 04:21:121 year, 2 months, 24 dayssuprnova20.00000265RTM856
28,7542021-04-08 04:18:451 year, 2 months, 24 dayssuprnova10336
28,7532021-04-08 04:18:081 year, 2 months, 24 dayssuprnova30.00000191RTM901
28,7522021-04-08 04:15:331 year, 2 months, 24 daysrplant30.00000643RTM2,283
28,7512021-04-08 04:09:491 year, 2 months, 24 daysrplant70.00001856RTM13,503